Apple ส่งจดหมายประกาศจัดงาน WWDC 2017 แล้ว

เหล่า Apple Developer คงจะทราบกันแล้วว่า Apple ได้ประกาศวันจัดงานสัมมนานักพัฒนาประจำปีของบริษัท WWDC 2017 (Worldwide Developer Conference 2017) แล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-9 มิถุนายนนี้ สถานที่เปลี่ยนจาก Los Angeles ที่ใช้จัดงานเป็นประจำทุกปี เป็นศูนย์ประชุม McEnery Convention Center ที่ San Jose แทน

สำหรับตั๋วเข้างานจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 27 มีนาคมนี้ ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อจองตั๋วได้คือผู้ที่เป็นสมาชิก Apple Developer Program หรือ Apple Developer Enterprise Program แน่นอนว่ายังคงใช้วิธีสุ่มผู้โชคดีเช่นเดิม

Related Post