Volkswagen Group ประกาศ จะปรับแบรนด์ในเครือให้มีทางเลือกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

Volkswagen Group มีแบรนด์รถยนต์ในเครือจำนวนมาก ดังนั้นการประกาศว่าจะปรับแบรนด์ในเครือให้มีทางเลือกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้ภายในปี 2030 จะสามารถเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2025 Volkswagen Group จะมีรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 80 รุ่น รวมรุ่นที่กำลังผลิตด้วย ลองคิดดูสิว่าหากถึงปีที่บริษัทกำหนดเอาไว้ ในตลาดจะมีรถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายมากแค่ไหน

Related Post