Uber เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Trip Tracker

บัญชีครอบครัวของ Uber เปิดให้ใช้งานมาแล้วประมาณ 2 เดือน โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ 10 คน มาใช้งานบัญชีเดียวกันได้ ล่าสุด Uber ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า Trip Tracker ซึ่งเป็นฟีเจอร์ช่วยในการติดตามการเดินทางของสมาชิกครอบครัวแบบเรียลไทม์ ซึ่งต้องใช้งานผ่าน Family Profile ของ Uber เท่านั้น โดยผู้สร้างบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเริ่มทริป และเมื่อกดเข้าไปดูก็จะมีข้อมูลว่าสมาชิกคนดังกล่าวเดินทางไปไหนแบบเรียลไทม์นั่นเอง ก็เป็นฟีเจอร์

Related Post