Microsoft เปิดทดสอบ Payment Request API สำหรับ Microsoft Edge

payment-request-api-for-microsoft-edge

Microsoft กล่าวว่าการเชื่อมต่อระบบจ่ายเงินกับ Microsoft Wallet จะทำให้ผู้ซื้อประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลต่างๆได้มาก จึงได้เปิดทดสอบ Payment Request API สำหรับ Microsoft Edge ซึ่งเราจะสามารถจ่ายเงินผ่านหน้าเว็บทั้งบน PC และสมาร์ทโฟนได้อย่างงายดาย

ผู้ที่สนใจจะทดสอบ Payment Request API ดังกล่าว จะต้องติดตั้ง Windows 10 รุ่นทดสอบ 14986 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วน  API รุ่นเสถียร จะมาพร้อม EdgeHTML 15 ใน Windows Creators Update ซึ่งจะมาในปี 2017

Related Post