Microsoft เปิดซอร์สโค้ด Project Malmo ทั้งหมดลง GitHub แล้ว

Project-Malmo

Project Malmo หรือชื่อเดิมคือ Project AIX เป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดย Microsoft เป้าหมายก็เพื่อให้ AI เรียนรู้โลกจำลองในเกม Minecraft ด้วยการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เพราะแรกเริ่มนั้น AI จะไม่รู้จักอะไรในเกมเลย

สำหรับตัว AI จะอยู่ในรูป mod ของ Minecraft เขียนด้วย C++ ทำงานได้ทั้งบน Windows, Mac และ Linux ซึ่งใช้ไม่ได้บนอุปกรณ์พกพา ล่าสุด Microsoft ได้เปิดซอร์สโค้ด Project Malmo ทั้งหมดเผยแพร่ลง GitHub แล้ว สามารถเข้าไปดูซอร์สโค้ดและวิธีการใช้งานกันได้เลย

Related Post