Mark Zuckerberg ชี้แจงเรื่องยกหุ้นให้องกรค์การกุศลเพื่อหนีภาษี

Mark-Zuckerberg

จะเห็นว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมามีข่าวว่า Mark Zuckerberg ประกาศยกหุ้น 90% ให้องค์กรการกุศล ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนมาถามคำถามว่านี่เป็นการหนีภาษีหรือเปล่า ต่อมาทาง Mark ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าองค์กร Chan Zuckerberg Initiative ที่จะยกหุ้นให้นั้นมีสภาพนิติบุคคลเป็น Limited Liability Company (LLC) ที่อาจไม่หวังผลกำไร ซึ่งต้องเสียภาษีเหมือนบริษัทปกติ ดังนั้นจึงไม่ใช่การหนีภาษีอย่างแน่นอน ใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ก็กระจ่างกันได้แล้วนะ

Related Post