LINE แจ้งปิดบริการ LINE MUSIC แล้ว

ตั้งแต่ทาง LINE ได้เปิดให้บริการ LINE MUSIC มาก็นานอยู่ และวันนี้ทาง LINE ได้ออกมาแจ้งผู้ใช้งานว่าจะทำการปิดให้บริการ LINE MUSIC ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีผลกระทบกับการสั่งซื้อตั๋วต่างๆ และการต่ออายุอัตโนมัติในรอบบิลถัดไป

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่แล้ว ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพียงแต่ไม่สามารถชำระค่าบริการใดๆเพิ่มเติมได้อีกแล้ว ส่วนการรับชม TV ต่างๆ ยังสามารถไปใช้บริการ LINE TV ได้ตามปกติ และ LINE MUSIC จะเน้นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับวงการดนตรีต่อไป

Related Post