GoPro เรียกคืนโดรน Karma ทั้งหมด หลังเกิดปัญหาหยุดทำงานขณะบิน

gopro-karma

Karma เป็นโดรนตัวแรกของบริษัท GoPro ถูกจำหน่ายออกไปแล้วจำนวน 2,500 เครื่อง แต่ตอนนี้ GoPro ประกาศเรียกคืนโดรน Karma ทั้งหมดที่จำหน่ายออกไปแล้ว เนื่องจากพบปัญหาหยุดทำงานขณะบินซึ่งเกี่ยวกับปัญหาพลังงาน งานนี้ GoPro จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวน และจะกลับมาขายโดรนรุ่นดังกล่าว เมื่อปัญหานี้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Related Post