Google Cloud Launcher เปลี่ยนชื่อเป็น GCP Marketplace

สถานที่ซื้อขายแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ของ Google จากผู้พัฒนาภายนอก หรือที่เรียกว่า Google Cloud Launcher ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Google Cloud Platform Marketplace หรือ GCP Marketplace แล้ว และนอกจาการเปลี่ยนชื่อแล้วยังมีการเพิ่มแอพพลิเคชั่นแบบคอนเทนเนอร์ ทั้ง Open Source และเชิงพาณิชย์เข้ามาด้วย โดย Google ยืนยันว่าแอพทั้งหมดถูกทดสอบและผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมถึงการสแกนช่องโหว่ การทำข้อตกลงด้านการบำรุงรักษา การดูแลต่างๆจากพาร์ทเนอร์ที่นำแอพขึ้นมาบน GCP Marketplace แล้วด้วย

Related Post