GitHub ออกส่วนขยาย GitHub for Unity สำหรับนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ

GitHub เห็นว่านักพัฒนาเกมนั้นมีความลำบากตรงที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ และอาจต้องเก็บไฟล์แบบไบนารีโดยตรงซึ่งมีความยุ่งยากมาก ดังนั้น GitHub จึงได้ออกส่วนขยาย GitHub for Unity สำหรับนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ มี Git LFS (Large File Storage) v2.0 สามารถสร้าง pointer ชี้ไปยังไฟล์จริงได้เลย โดยไม่ต้องเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ลงใน Git โดยตรง สำหรับ GitHub for Unity จะเปิดให้ทดสอบรุ่น alpha เร็วๆนี้แน่นอน นักพัฒนาเกมเตรียมตัวรอกันได้เลย

Related Post