GitHub ออกส่วนขยาย GitHub for Unity สำหรับนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ

GitHub เห็นว่านักพัฒนาเกมนั้นมีความลำบากตรงที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ และอาจต้องเก็บไฟล์แบบไบนารีโดยตรงซึ่งมีความยุ่งยากมาก ดังนั้น GitHub จึงได้ออกส่วนขยาย GitHub for Unity สำหรับนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ มี Git LFS (Large File Storage) v2.0 สามารถสร้าง pointer ชี้ไปยังไฟล์จริงได้เลย โดยไม่ต้องเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ลงใน Git โดยตรง สำหรับ GitHub for Unity จะเปิดให้ทดสอบรุ่น alpha เร็วๆนี้แน่นอน นักพัฒนาเกมเตรียมตัวรอกันได้เลย