AI ช่วยบรรยายรูปภาพและข้อความสำหรับผู้พิการทางสายตาจาก Facebook

ปัจจุบันพบว่ามีผู้พิการทางสายตาใช้งาน Facebook อยู่ประมาณ 39 ล้านราย และอีกกว่า 246 ล้านรายเป็นผู้ใช้งานที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น เพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวสามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แบบผู้ใช้งานทั่วไป Facebook จึงใช้เวลากว่า 10 เดือนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในชื่อ Automatic Alt Text ขึ้นมา ช่วยในการบรรยายรูปภาพและข้อความตัวหนังสือบนโซเชียล โดยใช้การจดจำภาพและวัตถุต่างๆเข้าไปเป็นข้อมูล จากนั้นตัว AI จะทำการวิเคราะห์ว่าภาพนั้นๆคืออะไร แล้วบรรยายออกมาเป็นข้อความผ่านโปรแกรม Software Screen Reader ให้อ่านออกเสียงและทำอักษรเบลนั่นเอง

Automatic Alt Text เริ่มให้บริการบน iOS เวอร์ชันภาษาอังกฤษในบางพื้นที่แล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ Facebook ยังบอกอีกว่ามีโครงการพัฒนาให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกภาษา รวมถึงทำให้สามารถใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มอีกด้วย

Related Post