Amazon ตอบคำถามประเด็นหยุดขาย Apple TV และ Google Chromecast บนเว็บไซต์

จากการที่ Amazon หยุดขาย Apple TV และ Google Chromecast บนเว็บไซต์ หลายคนต่างตั้งคำถามว่าเพราะอะไร บางคนก็ว่าเพราะ Amazon ต้องการผลักดันสินค้าของตัวเองโดยปราศจาคคู่แข่ง แต่ตอนนี้เราได้คำตอบของคำถามจากการให้สัมภาษณ์ของ Jeff Bezos ซีอีโอ Amazon เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเขาบอกว่า Amazon ไม่เคยมีปัญหาใดๆกับการจำหน่ายสินค้าคู่แข่งบนเว็บไซต์ แต่เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าคู่แข่ง ก็ต้องการให้ตัวเล่นวิดีโอของ Amazon มีอยู่บนนั้นได้ด้วย ซึ่งเรียกว่าเป็นข้อตกลงทางธุรกิจที่ยอมรับกันได้ แต่เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น สินค้าดังกล่าวจึงไม่ได้วางจำหน่ายบนเว็บไซต์ต่อไป อย่างไรก็ตามมีการถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย แต่ Bezos ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม เนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจนั่นเอง

Related Post