เรื่องราวดีมีประโยชน์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Apple ไปทำงานกับ Meta แล้ว

รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องการแย่งตัววิศวกรของ Apple กับ Meta อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก็จะเห็นว่า Apple เสียวิศวกรสำคัญให้กับ Meta ไปเยอะมาก จน Apple ต้องแจกหุ้นพิเศษเพื่อดึงให้อยู่ต่อไป ล่าสุดคนที่ย้ายไปทำงานกับ Meta คือ Joe Bass หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Head of software engineering pr…