ผู้ใช้ที่ติดตั้ง Ad Blocker โดนบล็อกไม่สามารถเข้าใช้งาน Yahoo Mail ได้

ผู้ใช้ที่ติดตั้ง Ad Blocker และเข้าใช้งาน Yahoo Mail ผ่าน Chrome โดนบล็อกไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีข้อความแจ้งเตือนจาก Yahoo ว่าต้องทำการปิด Ad Blocker เสียก่อน ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหากันมานานแล้ว ระหว่างเว็บไซต์รายใหญ่ที่มีรายได้จากโฆษณา กับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการให้โฆษณาแสดง ซึ่งทาง Yahoo เองก็ได้ออกมาบอกถึงเรื่องนี้ว่า เพราะมีการทดสอบฟีเจอร์อยู่ตลอดเวลา ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดกับผู้ใช้งานบางรายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Related Post