วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Apple ไปทำงานกับ Meta แล้ว

รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องการแย่งตัววิศวกรของ Apple กับ Meta อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก็จะเห็นว่า Apple เสียวิศวกรสำคัญให้กับ Meta ไปเยอะมาก จน Apple ต้องแจกหุ้นพิเศษเพื่อดึงให้อยู่ต่อไป ล่าสุดคนที่ย้ายไปทำงานกับ Meta คือ Joe Bass หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Head of software engineering program management) โดยมีการขึ้นข้อมูลใน LinkedIn ว่าได้ย้ายไปเป็น Director of technical program management สายงาน Mixed Reality ที่ Meta ซึ่งทำงานกับ Apple มาถึง 7 ปีด้วยกัน

Related Post