เรื่องราวดีมีประโยชน์

Samsung Galaxy Note 7 ล็อตใหม่ เกิดระเบิดบนเครื่องบิน

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เมี่อโทรศัพท์ Galaxy Note 7 เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกแล้ว บนเที่ยวบิน 994  ของสายการบิน Suuthwest โดยเจ้าของโทรศัพท์ให้การณ์ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า Galaxy Note 7 ของเขาเพิ่งถูกเปลี่ยนเป็นล็อตใหม่เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้วนี้เอง และคิดว่าจะไม่มีปัญหาการระเบิดแล้ว แต่ก็เกิดเหตุการณ์นี…