เทคโนโลยีดีดี

ออกมาแล้ว Bluetooth 4.2 เน้นความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เอง

หลายคนจะต้องรู้จักการส่งผ่านข้อมูลผ่านทางรูปแบบ Bluetooth และ Bluetooth 4.1 เป็นรุ่นที่ใช้กันมานานแล้ว และก็ได้ฤกษ์ได้ยามเปิดเผย Bluetooth ตัวใหม่เสียที แน่นอนว่า Bluetooth นี้มีชื่อว่า Bluetooth 4.2 โดยจุดเด่นของรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุปกรณ์กลุ่ม IoT หรือ Internet of Things โดยเฉพาะ Bluetooth 4…