เทคโนโลยีดีดี

Facebook เปลี่ยนตัวเล่นวิดีโอบนเว็บจาก Flash เป็น HTML5 แล้ว

Facebook ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตอนนี้ได้เปลี่ยนตัวเล่นวีดีโอบนเว็บจาก Flash เป็น HTML5 แล้ว ทั้งในหน้าเพจและหน้า News Feed อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ เนื่องจากบางเบราเซอร์ที่เป็นรุ่นเก่า การแสดงผลจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งทีมงานก็กำลังทำการแก้ไขอยู่ ส่วน Flash ก็ยังจะใช้ต่อไปแต่จ…