LastPass ประกาศรองรับ WebExtension บน Firefox 57 เป็นต้นไป

Mozilla จะปล่อย Firefox รุ่น 57 สู่สาธารณะในเดือนหน้า ซึ่งจะมาพร้อม Extension API รุ่นใหม่ในชื่อ WebExtension ซึ่งจะเป็นรุ่นเสถียรแล้ว และ LastPass ก็ได้ประกาศรองรับ WebExtension บน Firefox ตั้งแต่เวอร์ชัน 57 เป็นต้นไปด้วย แต่จะปล่อยเวอร์ชันเบต้าออกมาก่อนเพื่อทดสอบความเข้ากันของเบราเซอร์ จากนั้นจะปล่อยรุ่นเสถียรหลังจากวันที่ Firefox 57 ปล่อยสู่สาธารณะ ซึ่งตอนนี้สามารถเข้าไปโหลดเวอร์ชันเบต้าได้จากเว็บบล็อกของ LastPass เอง https://blog.lastpass.com/2017/10/lastpass-beta-firefox-57.html/ และหลังจากปล่อยรุ่นเสถียรแล้วผู้ใช้งานรุ่นเบต้าจะถูกปรับให้เป็นรุ่นเสถียรอัตโนมัติ

Read More

Firefox เริ่มทดสอบโหมด Private Browsing แบบใหม่ ปลอดภัยยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Firefox

เริ่มทดสอบแล้วจ้ากับโหมด Private Browsing แบบใหม่จาก Firefox ที่ยกระดับความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม เป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับคนอื่น เมื่อเราเปิดใช้งานโหมดนี้ผู้ใช้คนอื่นที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ จะไม่รู้ว่าเราทำกิจกรรมใดบ้างบนอินเทอร์เน็ต และที่พิเศษคือในเวอร์ชันใหม่นี้ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ Tracking Protection ช่วยบล็อคเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ใช้ตามรอยผู้ใช้งานด้วย ผู้ใช้งานสามารถเลือกจะเปิดโหมดนี้ไว้หรือปิดไปก็ได้ เนื่องจากอาจมีผลทำให้บางเว็บไซต์พังได้

Read More