เรื่องราวดีมีประโยชน์

3 องค์กรขนาดใหญ่ในอีนเดีย ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เข้ารหัสข้อมูลเรียกค่าไถ่

การระบาดของมัลแวร์ในอินเดียครั้งนี้คือมัลแวร์ Lechiffre เป็นมัลแวร์โจมตีด้วยการเข้ารหัสข้อมูลเรียกค่าไถ่ ซึ่งคราวนี้มันเรียกค่าไถ่ที่ 1 BTC ซึ่งเป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือคิดเป็น 400 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ผู้ที่ถูกมัลแวร์เล่นงานก็คือ 3 องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นธนาคารในอินเดีย และยังมีบริษัทยาอีกแห่งหน…