เรื่องราวดีมีประโยชน์

พบข้อมูลรั่วไหล 272.3 ล้านบัญชี ในเว็บบอร์ดของแฮ็กเกอร์รัสเซีย

พบข้อมูลรั่วไหล 272.3 ล้านบัญชี ในเว็บบอร์ดของแฮ็กเกอร์รัสเซีย โดย Alex Holden นักวิจัยความปลอดภัยผู้ก่อตั้งบริษัท Hold Security ซึ่งข้อมูลที่รั่วไหลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลอีเมล์จากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ บัญชีผู้ใช้ ru ที่นิยมในรัสเซียจำนวน 57 ล้านบัญชี บัญชีผู้ใช้ Yahoo Mail 40 ล้านบัญชี บัญชีผู้ใช้ Hot…